Krucjata Wyzwolenia Człowieka

krucjata.jpg„Przez abstynencję wielu

do trzeźwości wszystkich”

 

 

 

 

 

 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest programem działania, który ma na celu przezwyciężenie wszystkiego, co zagraża godności osoby i poniża zdrowe obyczaje społeczne. Dlatego Krucjata propaguje styl życia oparty na prawdzie, miłości, wolności.

Cele Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka:

§  członkowie KWC ukazują świadectwem swojego życia chrześcijańskie wartości;

§  starają się żyć, jako ludzie wolni;

§  są wolni od przymusu picia alkoholu;

§  organizują spotkania towarzyskie i wszelkie uroczystości bez alkoholu;

§  podejmują służbę wobec ludzi zniewolonych i uzależnionych (nie tylko przez alkohol);

§  starają się żyć w prawdzie i nie lękać się.

 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu:

„Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i przez Niego pobłogosławiona podczas Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

Będąc odpowiedzią na słowa papieża, Krucjata przyjmuje za swój Jego program odnowy godności i wyzwolenia człowieka.

„Tylko człowiek wolny może wyzwalać innych. Abstynencja wyzwala drugiego człowieka poprzez solidarne staniecie obok niego tam, gdzie chcemy go doprowadzić. Jest to «taktyka podania dłoni» zamiast głoszenia haseł i programów, które jeszcze nie przynoszą wyzwolenia. Wyzwalając innych, wyzwalamy siebie. Ostatecznie wyzwalający prowadzi wyzwolonego do Chrystusa, w którym jest ideał i realizacja naszej wolości”.

(z ABSTYNENCKIEGO CREDO KWC).

 

Patronami Krucjaty są: Niepokalana Matka Kościoła, Święty Jan Paweł II, święty Stanisław biskup i męczennik oraz święty Maksymilian Kolbe. Hymnem jest pieśń „Serce wielkie nam daj”.

 

KWC jest wspólnotą ludzi, którzy proponują Ci rzecz niełatwą, ale będącą konkretną odpowiedzią na miarę dzisiejszych potrzeb. Wyzwolenie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje się mocą Jego Ewangelii, dlatego podstawową drogą Krucjaty jest modlitwa o uzdrowienie oraz podjęty z miłości do osób zniewolonych post od alkoholu w formie dobrowolnej abstynencji od wszelkich napojów alkoholowych.

 

Postanowienie abstynencji, równoznaczne z decyzją włączenia się do KWC, powinno być zadeklarowane na piśmie i wpisane do „Księgi Czynów Wyzwolenia”, istniejącej przy każdej stanicy (najbliższa w Przemyślu).

Przyjmuje się dwie formy składania zobowiązań abstynenckich:

·         na jeden rok, przez co staje się ktoś kandydatem do KWC;

·         na czas przynależenia do KWC, przez co staje się członkiem Krucjaty.

Deklarację członkowską mogą składać osoby pełnoletnie. Deklaracja zawiera także postanowienie nieczęstowania i niewydawania pieniędzy na alkohol. Złożenie deklaracji ma charakter zobowiązania się wobec wspólnoty ruchu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i każdy zachowuje wolność wycofania go, w chwili wyłączenia się z szeregu członków KWC.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka w naszej parafii istnieje od listopada 2010 r. Spotkania odbywaja się co dwa tygodnie w niedzielę po wieczornej mszy świętej.

Do udziału w Krucjacie zapraszamy każdego człowieka dobrej woli.

·         Jeżeli chcesz zamiast ręki z alkoholem podać pomocną dłoń zniewolonym braciom i siostrom,

·         jeżeli myślisz o przyszłości swoich najbliższych,

·         jeżeli pragniesz kształtować nasze życie w prawdzie i wolności chrześcijańskiej,

·         otwórz swoje serce i weź udział w Krucjacie!

Dopiero życie dużej części społeczeństwa wolnej od lęku, zakłamania, ulegania złym obyczajom, może zaowocować przemianę stylu życia całego narodu i chrześcijańskim poczuciem odpowiedzilności za życie rodzinne i zaangażowanie społeczne.

 

Opiekunem duchownym tej wspólnoty jest ks. Tomasz Leńczuk

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony