PROGRAM

REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

Parafia Rzymskokatolicka w Józefowie p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

www.eparafiajozefow.pl; e-mail: parjoz@neostrada.pl; tel. 84 687 80 28

08.12.2019 r. – 10.12.2019r.

Niedziela, 08.12.2019r.Rozpoczęcie Rekolekcji, Dzień Odpustu ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

Godzina:

6.30 – Godzinki o NMP

7.00 – Msza św. z nauką ogólną

9.30 – Msza św. z nauką ogólną

11.00Msza św. dla młodzieży i uczniów Szkół Podstawowych

12.30Suma odpustowa w intencji parafian i gości

15.30- STANISŁAWÓW / kościół filialny /

17.00 – Msza św. z nauką ogólną

 

Poniedziałek, 09.12.2019 r.

Godzina:

6.30 – Godzinki o NMP

7.00 – Msza św. z nauką ogólną

9.30 – Msza św. z nauką ogólną

11.30Msza św. dla młodzieży i uczniów Szkół Podstawowych

15.30 – STANISŁAWÓW / kościół filialny /

17.00– Msza św. z nauką ogólną

 

Wtorek, 10.12.2019 r. – Sakrament Pokuty i Pojednania, Komunia Święta Generalna, Zakończenie Rekolekcji

Godzina:

6.30 – Godzinki o NMP

7.00 – Msza św. z nauką ogólną

9.30 – Msza św. z nauką ogólną

11.30Msza św. dla osób starszych i chorych

15.30 – STANISŁAWÓW / kościół filialny /

17.00 - Msza św. z nauką ogólną

 

 

Rekolekcje prowadzi Ks. Jan Seremak – Rektor Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym

SERDECZNIE I GORĄCO ZAPRASZAMY.

SZCZĘŚĆ BOŻE W REKOLEKCJACH I SPOWIEDZI ŚW. !

 

Podczas trwania rekolekcji na bocznych ołtarzach będą ustawione puszki, do których będzie można złożyć ofiarę na Radio Maryja i TV Trwam.

Ognisko Misyjne


Papieskie Dzie?o Misyjne DzieciOgnisko MisyjneOgnisko misyjne istnieje w Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim od 2002 roku. Zosta?o za?o?one prze nasz? rodaczk? s. Renat? Lal Franciszkank? Misjonark? Maryi. Do nale?y 15 uczniów z klas III - IV, którymi opiekuje si? pani Stanis?awa Szpinda. Celem i zadaniem ogniska jest zapoznanie z problemami dzieci z krajów misyjnych oraz pomoc misjom poprzez codzienn? modlitw? za dzieci ?wiata oraz misjonarzy, ofiarowywanie Bogu w tych intencjach swoich wysi?ków, cierpie?, trudno?ci itp., sk?adanie drobnych ofiar a tak?e w??czenie si? w ?ycie szko?y i parafii.Na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych mali misjonarze modl? si? w intencji misji, zapoznaj? si? z ?yciem i prac? misjonarzy oraz swoich rówie?ników z dalekich stron ?wiata. Staraj? si? wspiera? misje poprzez organizowanie akcji maj?cych na celu zbiórk? pieni?dzy na potrzeby misji.

Co roku odbywa si? na terenie szko?y w tygodniu misyjnym loteria fantowa, w okresie Bo?ego Narodzenia organizujemy kol?dowanie misyjne oraz sprzeda? kartek ?wi?tecznych. W??czamy si? tak?e w ?ycie parafii.

W okresie trzyletniej dzia?alno?ci przekazali?my do Sekretariatu Papieskich Dzie? Misyjnych Dzieci w Warszawie oko?o 10 tysi?cy z?otych.


Pani Stanis?awa Szpinda

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony