Apostolstwo Dobrej śmierciStowarzyszenie Matki Bożej Dobrej śmierci jest stowarzyszeniem modlitewnym. Jego cele jest przygotowanie do godnego chrześcijańskiego umierania.

Apostolstwo Dobrej śmierci zostało założone w naszej parafii przez Ojców Misjonarzy świętej Rodziny z Górki Klasztornej w roku 1996. Prowadzi je zelatorka Barbara Bojarska, jej zastępcą jest pani Bronisława Momot. Obecnie do stowarzyszenia należy 270 osób.

Członkowie przez swoje modlitwy, posty, cierpienia pragną wyjednać dla wiernych katolików wytrwanie w łasce uświęcającej zaś dla obojętnych religijnie i grzeszników łaskę nawrócenia. Głównym celem podejmowanych ćwiczeń duchowych i modlitw członków stowarzyszenia jest wyjednanie łaski "dobrej śmierci".

Członkowie stowarzyszenia gromadzą się na wspólnej modlitwie w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Prenumerują także biuletyn "Nadzieja i życie" podejmujący tematykę zbieżną z celem dzieła Apostolstwa Dobrej śmierci.

Pani Barbara Bojarska

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony