Legion Maryi

 

b_140_0_16777215_0___images_fotki-podstron_legion_maryi.jpgLegion Maryi - Prezydium p. w. Matki Bo?ej Niepokalanie Pocz?tej
w Józefowie

 

Legion Maryi jest grupą modlitewno - apostolską o duchowości maryjnej, opartą na ściśle określonym systemie sprecyzowanym w podręczniku "Legio Mariae". Celem Legionu Maryi jest uświęcanie jego członków poprzez modlitwą i czynną pracą apostolską.

Formacja duchowa legionistów dokonuje się poprzez ich udział w cotygodniowych zebraniach prezydium, comiesięcznych chwilach skupienia i zebraniach kurii oraz poprzez uczestnictwo w rekolekcjach legionowych i ogólnopolskim zlocie legionowym w Częstochowie.Nad wewnętrznym rozwojem legionistów i ich pracą apostolską w naszej parafii czuwa kierownik duchowy. W naszej parafii grupa legionowa istnieje od 1992 roku. Obecnie liczy dwanaście członków czynnych i pięćdziesięciu wspomagających - auksyliatorów. Zebrania grupy czynnej odbywają się w każdą środę po wieczornej Mszy św. natomiast grupa wspomagaj?ca spotyka si? w ka?da druga niedziel? miesi?ca po sumie.

 

W skałd zarządu Legionu Maryi naszej parafii wchodzą:

 • Kazimiera Gontarz - prezydent
 • Aniela Wojciechowska - wiceprezydent
 • Barbara Kowalczuk- sekretarz
 • Ludwika Kudełka - skarbnik
 • Opiekunem duchownym tej wspólnoty jest ks. Tomasz Leńczuk

Legion w naszej parafii prowadzi następujące formy działalności:

 • przewodniczenie wspólnej modlitwie w kościele (różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, Godzinki ku czci Matki Bożej, nowenny, nabożeństwa I sobót miesiąca (wspólnie z młodzieżą);

 • prowadzenie modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem w okresie Triduum Paschalnego w dniach poprzedzających uroczystości parafialne (np. odpusty);

 • prowadzenie modlitwy przy zmarłych;

 • podejmowanie corocznej duchowej adopcji dziecka poczętego i propagowanie tej formy pobożności;

 • indywidualne modlitwy w intencji Ojca św. w tzw.: różańcu papieskim;

 • popularyzacja prasy katolickiej - "Niedziela", "Rycerz Niepokalanej", "Miłujcie się", "Apostolstwo chorych";

 • propagowanie "cudownego medalika";

 • opieka nad "Kołami żywego Różańca";

 • apostołowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, prowadzenie podwórkowego koła różańcowego w Majdanie Nepryskim;

 • odwiedziny osób chorych i samotnych w domach i szpitalach, kontaktowanie ich z kapłanami i lekarzami, wspólna modlitwa;

 • odwiedzanie rodzin z zaproszeniami na uroczystości parafialne, z opłatkami i kartami wypominkowymi;

 • nawiązywanie kontaktów z osobami zaniedbanymi moralnie i religijnie (doprowadzanie do chrztu dzieci z tych rodzin);

 • prowadzenie rozmów ze świadkami Jehowy i z osobami z kościoła polskokatolickiego;

 • wykonywanie różnorodnych prac na rzecz parafii (opieka nad grota Matki Bożej, porządkowanie grobów kapłańskich, troska o estetykę otoczenia kościoła);

 • pomoc w organizacji pielgrzymek do Krakowa - Łagiewnik, Lichenia, Częstochowy i Krasnobrodu;
 

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony