XIX Niedziela Zwykła – 21.10.2018r.


1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Przez cały ten czas będziemy wspierać swoją modlitwą i ofiarą ludzi, którzy daleko od nas głoszą narodom pogańskim Chrystusa. Szczególnie pamiętajmy o polskich misjonarzach.  Taca dzisiejsza na potrzeby misyjne.


2. Na zlecenie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego odbywa się w dniu dzisiejszym liczenie wiernych.


3. W przyszłą niedzielę, 28 października taca na budownictwo sakralne.


4. Na bocznych ołtarzach są wyłożone  dodatkowe kartki wypominkowe.


5. W ubiegłą niedzielę odbyło się spotkanie Rady Duszpastersko – Ekonomicznej naszej parafii. Państwo Radni, podobnie jak w latach ubiegłych będą kwestować na cmentarzu grzebalnym 01 listopada zbierając ofiary na renowacje zabytkowych nagrobków. Z ubiegłorocznej kwesty zostanie odrestaurowany  grobowiec Marianny Kuś, zm. 24 XI 1890r. Do pomocy w kweście prosimy dodatkowo chętnych wolontariuszy,  a także nauczycieli z naszych szkół.


6. Od jutra będą nadal trwały prace restauracyjne przy elewacji zewnętrznej kościoła. Będą one wykonywane przy wieżach i frontonie naszej świątyni. Prace wykonuje firma J.V.p.Jarosława Wojciechowskiego z Wożuczyna.


7. Ofiary na k-ół: bezim. z ul. Kamiennej, bezim. z ul. Kościuszki, bezim. z Majdanu Nepryskiego, bezim. z Górnik, bezim. z ul. Górniczej,  „Bóg zapłać”


8. Mieszkańcom Hamerni dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła. Były 4  osoby.


9. Od przyszłej niedzieli w zakrystii będą do nabycia kalendarze na rok 2019 - ścienne KRZ w cenie 6 zł i książkowe Rolników w cenie 26 zł. Zachęcamy również do nabycia  i lektury tygodnika katolickiego "Niedziela".


10. Caritas Parafii informuje, że w okresie Wszystkich Świętych przy cmentarzu grzebalnym wolontariusze Caritas będą rozprowadzać znicze i wiązanki nagrobne. Pozyskane środki będą przeznaczone na cele charytatywne.


11. Modlitwa.