V Niedziela Welkanocna 18.05.2014 r.

1.      Dzisiaj po sumie zebranie Legionu Maryi - cz?onków wspieraj?cych w sali parafialnej. Taca na WSD.

2.      W pi?tek, 23 maja o godz. 18.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sól i olej.

3.      W przysz?? niedziel?, 25 maja taca na budownictwo sakralne. O godz.16.00 po?wi?cenie pól w nast?puj?cych miejscowo?ciach: Samsonówka, Potok-Senderki       / Potok/, Górniki Stare.

4.      Ofiary na ko?ció?- bezim. z ul. Kamiennej, "Bóg zap?a?".

5.      Mieszka?com  z D?ugiego K?ta - Osada dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.  By?o 6 osób.

6.      Uniwersytet Papieski Jana Paw?a II w Krakowie zaprasza na studia. Bli?sze informacje na plakacie tablicy og?oszeniowej.

7.      Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj D?o?" w Józefowie zaprasza w dniu dzisiejszym mieszka?ców Gminy Józefów na piknik zdrowotny "Zdrowie w Józefowie" na plac przy Szkole Podstawowej w Józefowie.  Rozpocz?cie o godz. 11.00. Szczegó?y na tablicy og?oszeniowej.

8.      Modlitwa.  

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Tomasz Knap, kaw. z Hamerni, par. tutejszej i Dominika Sikora, panna z P?azowa, par. tamtejszej - zapowied? II.

- Tomasz Mytych, kaw. z par. ?w. Jana Chrzciciela w Bratkowicach i Marta Magdalena Czap?ygin, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony