VII Niedziela Zwyk?a 23.02.2013 r.

1.      W tym tygodniu 1.sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. Adoracja eucharystyczna do godz. 20.00, a od godz. 19.00 modlitwa uwielbienia.

2.      W  sobot? rozpoczyna si? nowy miesi?c marzec. Od tego dnia Msze ?w. w dni powszednie odprawiane b?d? o godz. 7.00 i 17.00. Kancelaria parafialna czynna b?dzie po Mszach ?w. zarówno rano, jak i wieczorem.

3.      W przysz?? niedziel? 1.niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu lutym. Rozpocznie si? 47. Tydzie? Trze?wo?ci. Puszka na potrzeby Pieszej Pielgrzymki na Jasn? Gór?.

4.      Mieszka?ców D?ugiego K?ta Wsi prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?.

5.      W ubieg?ym tygodniu powsta?a na terenie naszej parafii grupa modlitewna "Wspólnota Chrystusa Zmartwychwsta?ego Galilea". Celem wspólnoty s? spotkania modlitewne, których istot? jest rozwa?anie s?owa Bo?ego i wspólna modlitwa uwielbienia Boga prowadzona przez animatora w obecno?ci kap?ana. Bli?szych informacji udzielamy zainteresowanym w kancelarii parafialnej.

6.      Ofiary na k-ó?- bezim. z Majdanu Nepryskiego , "Bóg zap?a?"

 

7.      Komunikat /odczyta?/.

 

Z A P O W I E D Z I       P R Z E D ? L U B N E

 

- Krzysztof Wi?niewski, kaw. z Bi?goraja, par. Wniebowzi?cia NMP i Katarzyna Agnieszka Bednarz, panna z D?ugiego K?ta -  Osada, par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony