II Niedziela Zwyk?a -19.01.2014 r.

 

1.      Dzi? Dzie? Migranta i Uchod?cy.  Jest to równie? dzie? imienin ks. bpa Mariusza Leszczy?skiego. Pami?tajmy o nim w naszych modlitwach. Trwa tak?e Tydzie? Powszechnej Modlitwy o Jedno?? Chrze?cijan.

2.      We wtorek, 21 stycznia obchodzimy Dzie? Babci, a w ?rod? Dzie? Dziadka.

3.      W pi?tek, 24 stycznia przypada wspomnienie ?w. Franciszka Salezego, patrona pracowników mediów. Modlimy si? za dziennikarzy.

4.      W sobot?, 25 stycznia  ?wi?to Nawrócenia ?w. Paw?a Aposto?a. Ko?czy si? Tydzie? Powszechnej Modlitwy o Jedno?? Chrze?cijan.

5.      W przysz?? niedziel?, 26 stycznia – XIV Dzie? Islamu w Ko?ciele katolickim w Polsce oraz Dzie? Chorych na Tr?d.

6.      Mieszka?ców Hamerni prosimy o  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?.

7.      "Zamojskie Amazonki" zapraszaj? wszystkie osoby leczone i po leczeniu chorób onkologicznych oraz ich rodziny na Msz? ?w., która zostanie odprawiona w ko?ciele ?w. Micha?a Archanio?a w Zamo?ciu 05 lutego br. o godz. 10.00. Szczegó?y na tablicy og?osze?.

Sk?adamy serdeczne „ Bóg zap?a?” naszym parafianom za ofiary na potrzeby ko?cio?a z?o?one podczas kol?dy

- Górniki                               

- ul. Bi?gorajska                    

- ul. Zielona                              

 -ul. Targowa                                    

- ul. Przemys?owa                    

- ul. Górnicza                                                           

- ul. Le?na                                                                

- ul. Armii Krajowej            

- ul. ?ródlana                        

- D?ugi K?t - Osada                                                 

                        

8.      Zako?czyli?my wizyt? duszpastersk? w naszej parafii. Dzi?kujemy naszym parafianom za ?yczliwe przyjmowanie nas w swoich domach.

9.      W zwi?zku z zako?czon? wizyt? duszpastersk?,  w przysz?? niedziel? zostanie z?o?one sprawozdanie administracyjne za rok 2013.

10.  Modlitwa.

     

ZAPOWIEDZI PRZED?LUBNE

 

- Dariusz Bazan, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Ewa Danuta Gramsch, panna z Chludowo, par. Wszystkich ?wi?tych - zapowied? II.

- Wiktor Bundyra, kaw. z Wólki ?osinieckiej, par. ?osiniec i Karolina Tarnowska, panna z Samsonówki, par. tutejszej - zapowied? I. 

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony