IV Niedziela Adwentu - 22.12.2013 r.

1.      Dzisiaj IV Niedziela Adwentu. Nowenna do Dzieci?tka Jezus o godz. 16.45. Dzisiaj Wolontariusze Caritas Parafii  rozprowadzaj? stroiki i ozdoby ?wi?teczne, natomiast m?odzie? oazowa rozprowadza sianko na stó? wigilijny.

2.      Jutro, 23 grudnia odwiedziny chorych od godz. 8.30.

3.      We wtorek, 24 grudnia wigilia Narodzenia Pa?skiego. O godz. 7.00 Msza ?w. zbiorowa za naszych zmar?ych. Imiona i nazwiska zmar?ych, których pragniemy poleci? podczas tej Mszy ?w. prosimy zapisa? na kartce i wrzuci? do puszki, które s? ustawione na bocznych o?tarzach. Po po?udniu nie ma Mszy ?w. o godz. 17.00. Pasterka o pó?nocy, 20 minut przed Pasterk? nowenna do Bo?ego Narodzenia. W Stanis?awowie Pasterka równie? o pó?nocy. Taca z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony ?ycia.

4.      Przebieg wieczerzy wigilijnej znajdziemy m.in. w ksi??eczce: "Bo?e Narodzenie". Mo?emy naby? j? jeszcze w zakrystii. Koszt 5 z? .

5.      W ?rod?, 25 grudnia obchodzimy Uroczysto?? Bo?ego Narodzenia. Porz?dek Mszy ?w.: godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 12.30. Nie ma Mszy ?w. o godz. 17.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00.

6.      W czwartek, 26 grudnia ?wi?to ?w. Szczepana, pierwszego m?czennika Ko?cio?a. Porz?dek Mszy ?w. niedzielny: 7.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Taca na kap?a?ski fundusz zdrowotny. Po ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awienie owsa.

7.      W pi?tek, 27 grudnia  ?wi?to ?w. Jana Aposto?a i Ewangelisty. B?ogos?awie?stwo wina. Msze ?w. o godz. 9.30 i 17.00. W tym dniu nie obowi?zuje post.

8.      W przysz?? niedziel? ?wi?to ?w. Rodziny. Taca na WSD.

9.      Na stoliku za ?awkami mo?emy naby? ?wiec? Caritas na stó? wigilijny. Dochód w ca?o?ci przeznaczony b?dzie na cele charytatywne organizowane przez nasz? Caritas.

10.  Dzi?kujemy mieszka?com Hamerni za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 3 osoby.

11.  Zach?camy do nabycia ?wi?tecznego, podwójnego numeru katolickiego tygodnika „Niedziela” w cenie 9 z?, w którym znajdziemy m.in. kalendarz ?cienny na 2014r.  oraz p?yt? z kol?dami.

Zmar? ?.p. +  Ryszard Dudzicz z Majdanu Nepryskiego. Pogrzeb dzisiaj o godz. 13.30 -   wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony