II Niedziela Adwentu - Uroczysto?? Niepoklanego Pocz?cia NMP 08.12.2013 r.

1.      Dzisiaj ?wi?tujemy uroczysto?? Niepokalanego Pocz?cia NMP, na mocy dyspensy udzielonej Konferencji Episkopatu Polski przez Kongregacj? ds. Kultu Bo?ego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 9 kwietnia 2013r.dla dobra duchowego wiernych.

2.      Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które prowadzi O. Karol Januszewski - Franciszkanin z Rychwa?du. Program rekolekcji wywieszony jest w gablocie ko?cio?a i dost?pny na stronie internetowej naszej parafii.

3.      Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na „Fundusz Pomocy Ko?cio?owi na Wschodzie.

4.      W przysz?? niedziel?, 15 grudnia  po sumie spotkanie Legionu Maryi - auksyliatorów w sali parafialnej.

5.      Wolontariusze Caritas Parafii informuj?, ?e w niedziele: 15 i 22 grudnia b?d? rozprowadzane stroiki i ozdoby ?wi?teczne. Pozyskane ?rodki, jak zawsze b?d? przeznaczone na cele charytatywne. Gor?co zach?camy do zakupu stroików i ozdób.

6.      W zakrystii przyjmujemy zapisy chorych, których odwiedzimy w domach przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia. Termin odwiedzin podamy w przysz?? niedziel?.            

7.      Mo?emy nabywa? ?wiec? Caritas-Wigilijne Dzie?o Pomocy Dzieciom. Koszt ?wiecy 5 z?, a ka?da z?otówka wi?cej pozostanie na cele charytatywne w naszej parafii. Niech na naszym stole wigilijnym nie zabraknie tej ?wiecy. ?wieca Caritas jest dost?pna na stoliku za ?awkami.

8.      W zakrystii jest do nabycia Kalendarz Maryjny w cenie 5 z?. Zach?camy równie? do nabycia ksi??eczki "Bo?e Narodzenie", w której znajdziemy plan wieczerzy wigilijnej, ?wi?teczne tradycje i zabawy oraz ?piewnik kol?d. Ksi??eczka z ilustracjami w cenie 5 z?.

9.      Przyjmujemy zapisy na Diecezjaln? Pielgrzymk? do Rzymu na kanonizacj? b?. Jana Paw?a II. Pielgrzymk? organizuje Diecezjalne Duszpasterstwo przy KRZ. Terminy: I/  23-29.04.2014r.; II/  24-30.04.2014r. Koszt 1 590 z?. Szczegó?y na tablicy informacyjnej i w KRZ.

10.  Ofiary na ko?ció?-  bezim. z Majdanu Nepryskiego, "Bóg zap?a?".

11.  Mieszka?com Hamerni za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 4  osoby.  

Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony