XXVIII Niedziela Zwyk?a 13.10.2013 r.

 

1.      Dzisiaj obchodzimy XIII Dzie? Papieski  pod has?em: „Jan Pawe? II – Papie? Dialogu”. Zbiórka ofiar do puszek na Dzie?o Nowego Tysi?clecia – ?ywy pomnik pontyfikatu b?ogos?awionego Jana Paw?a II. Dzisiaj z racji 13 dnia miesi?ca Wielka Nowenna Fatimska o godz. 17.00. Ojciec ?w. Franciszek dokona dzisiaj w Watykanie  Zawierzenie ?wiata Niepokalanemu Sercu Maryi przed figur? Matki Bo?ej z kaplicy objawie? w Fatimie. 

2.      Dzisiaj, po Mszy ?w. o godz. 11.00, czyli ok. godz. 12.00, odb?dzie si? spotkanie Rady Duszpastersko – Ekonomicznej w sali parafialnej.  

3.      Dzisiaj  suma zostanie odprawiona w intencji  Legionu Maryi  z racji 21 rocznicy powstania w naszej parafii.  Natomiast w przysz?? niedziel?, 20 pa?dziernika po sumie odb?dzie si? uroczyste zebranie Legionu Maryi   w sali parafialnej, na które legioni?ci zapraszaj? czcicieli Matki Bo?ej i sympatyków Legionu.

4.      Jutro, 14 pa?dziernika przypada Dzie? Edukacji Narodowej – Dzie? Nauczyciela. Z tej racji nabo?e?stwo ró?a?cowe po wieczorowej Mszy ?w. zostanie odprawione w intencji nauczycieli i pracowników o?wiaty.

5.      We wtorek, 15 pa?dziernika w godz.  od 9.00 do 13.00 wolontariusze naszej Caritas b?d? wydawali ?ywno?? w podwórzu obok sali parafialnej.

6.      W ?rod?, 16 pa?dziernika 35 rocznica wyboru kard. Karola Wojty?y – b?ogos?awionego Jana Paw?a II na Stolic? Piotrow?. Z tej racji MOK w Józefowie zaprasza na VI Józefowskie Spotkanie z Poezj? Papiesk? i Piosenk? Religijn?. W programie: o godz. 11.00 – prezentacje poezji, o godz. 13.00 – prezentacje piosenki religijnej w MOK. Po Mszy ?w. o godz. 17.00  w naszym ko?ciele odb?dzie si? koncert chóru "Pasjonata" z Komarowa, z tej racji nabo?e?stwo ró?a?cowe o godz. 16.30 - pó? godz. przed wieczorow? Msz? ?w.

7.      W pi?tek, 18 pa?dziernika – ?wi?to ?w. ?ukasza Ewangelisty. Jest to patronalne ?wi?to s?u?by zdrowia. Z tej racji nabo?e?stwo ró?a?cowe w intencji lekarzy, piel?gniarek i pracowników s?u?by zdrowia.

8.      W sobot?, 19 pa?dziernika 29 rocznica m?cze?skiej ?mierci b?. ks. Jerzego Popie?uszki; w niedziel?, 20 pa?dziernika wspomnienie ?w. Jana Kantego – patrona ludzi nauki;

9.      W przysz?? niedziel?, 20 pa?dziernika niedziela misyjna. Taca na cele misyjne. O godz. 12.30 Msza ?w. w intencji Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin.

10.  W tym tygodniu roznoszone b?d?  kartki wypominkowe do naszych rodzin z wydrukowan? dat? na kartce i na kopercie. Prosimy zapami?ta? dat? kartki wypominkowej i w tym dniu przyby? do ko?cio?a na modlitw? za zmar?ych. Je?li komu? odpowiada inny termin modlitwy wypominkowej mo?na to uczyni? poprzez napisanie na kartce i kopercie w?a?ciwej dla siebie daty i skre?lenie wyznaczonej.

11.  Mieszka?com ul Ko?ciuszki dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o  5 osób. Dzi?kujemy za ofiarowane chryzantemy do ko?cio?a p. Teresie Tarnowskiej z ul. Bi?gorajskiej i p. Helenie Pu?niak z ul. Targowej.

12.   Ofiary na k-ó?:  bezim. z ul. Ko?ciuszki. Serdeczne „Bóg zap?a?”.

 

13.   Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony