XXIV Niedziela Zwyk?a 15.09.2013 r.

1.      Dzisiaj wspomnienie MB Bolesnej, ?wi?to Patronalne Apostolstwa Dobrej ?mierci. Z tej racji w naszym ko?ciele o godz. 17.00 - adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu,    o godz. 18.00  Msza ?w. w intencji Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin. 

2.      Dzisiaj taca na WSD. W imieniu ks. Rektora i alumnów sk?adamy serdeczne „Bóg zap?a?” za ofiary z?o?one na ten cel. Rozpoczynaj? si? Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, m?odzie? i wychowawców oraz III Tydzie? Wychowania pod has?em: ”Wychowujmy do warto?ci. Aby budowali ?ycie na Skale”. Program Tygodnia Wychowania: /odczyta?.../, wywieszony jest równie? w gablocie ko?cio?a i dost?pny na stronie internetowej naszej parafii. Jest to równie? ?wiatowy Dzie? ?rodków Spo?ecznego Przekazu.

3.      W ?rod?,  18 wrze?nia dzie? patronalny dzieci i m?odzie?y z okazji ?wi?ta ?w. Stanis?awa Kostki.

4.      W przysz?? niedziel?, 22 wrze?nia zbiórka ofiar do puszki na Katolickie Radio Zamo??.

5.      Ofiary na ko?ció? - p. Genowefa Fusiarz z Majdanu Nepryskiego, bezim. z ul. Le?nej  "Bóg zap?a?".

6.      Mieszka?com z ul.  S?onecznej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 4 osoby. Kolejka przechodzi na mieszka?ców ul. Romanowskiego.

7.      SPO?ECZNY KOMITET ORGANIZACJI FESTYNU W MAJDANIE NEPRYSKIM zaprasza na Festyn Jesienny "WYKOPKI 2013", który odb?dzie si? w przysz?? niedziel?, 22 wrze?nia na placu obok szko?y o godz. 13.00. Organizatorzy zapewniaj?: ciekawy program artystyczny, -mecz pi?ki no?nej: ksi??a -stra? po?arna, atrakcje kulinarne m.in. "Ziemniak po Majda?sku".

8.      Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Jerzy Dyjak, kaw. z Dobromierzyc, par. Hostynne i Katarzyna Barbara Jach, panna z Górnik, par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony