XXI Niedziela Zwyk?a 25.08.2013 r.

 

1.      Dzisiaj w naszej parafii Do?ynki Powiatowo - Gminne w parku miejskim w Józefowie.  W programie: godz. 12.00 – korowód grup wie?cowych i ich prezentacja,  powitanie go?ci i uczestników, wyst?pienie Starosty Bi?gorajskiego, o godz. 13.00 – uroczysta Msza ?wi?ta, a po niej wyst?pienia okoliczno?ciowe, pocz?stunek kuchni regionalnej i inne atrakcje. Po wieczornej Mszy ?w. spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      Jutro, 26 sierpnia Uroczysto?? NMP Cz?stochowskiej. Msze ?w. w naszym ko?ciele odprawiane b?d? o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie   o godz. 11.00. Odnowienie Aktu Zawierzenia Narodu na Jasnej Górze i w parafiach.  Odpust w parafii Tereszpol. Po Mszy ?w. wieczorowej Legion Maryi zaprasza na  modlitewne spotkanie ku czci MB Cz?stochowskiej. W programie wiersze ks. Paw?a S?onopasa i pie?ni Maryjne.

3.      W przysz?? niedziel? z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu sierpniu. Od przysz?ej niedzieli powraca przedwakacyjny porz?dek Mszy ?w.: 7.00, 9.30, 11.00 - Msza ?w. rodzinna z homili? dla dzieci, 12.30 - suma i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Do?ynki ogólnopolskie na Jasnej Górze.

4.      W przysz?? niedziel? o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza ?w. na rozpocz?cie nowego roku szkolnego 2013/2014. Zapraszamy wszystkie dzieci, m?odzie?, nauczycieli i rodziców. Po?wi?cenie tornistrów dzieci klas I Szkó? Podstawowych odb?dzie si? w tygodniu wychowania, który w tym roku przypadnie w dniach od 15 do 21 wrze?nia. Szczegó?y podamy w pó?niejszym terminie.

5.      Legion Maryi organizuje w dniach 13 i 14 wrze?nia br. pielgrzymk? do Cz?stochowy. Zapisy wszystkich ch?tnych przyjmujemy w zakrystii.

6.      Mieszka?com  ul. Armii Krajowej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 4  osoby. Dzi?kujemy te? 8 osobom, które  ufundowa?y  kwiaty do ko?cio?a.

7.      Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I      P R Z E D ? L U B N E

 

- Rafa? Marcin Ku?niarz, kaw. z Magdalenki, par. Tarnoszyn i Katarzyna Urszula Gumienik, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? I. 

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony