XX Niedziela Zwyk?a 18.08.2013 r.

 

1.      W dzisiejsz? niedziel? witamy w naszej wspólnocie parafialnej neoprezbitera ks. mgr Marcina Migasa,  skierowanego do pracy w naszej parafii przez ks. bp Ordynariusza. Ks. Marcin pochodzi z parafii NMP Nieustaj?cej Pomocy w Hrubieszowie, a ?wi?cenia kap?a?skie otrzyma?  08 czerwca br. w Katedrze Zamojskiej. Powierzamy Go opiece naszej patronki NMP Niepokalanie Pocz?tej.

2.      Dzisiaj Wolontariusze  Caritas naszej Parafii, w ramach  akcji „Tornister pe?en u?miechów” prowadz?  po ka?dej Mszy ?w. zbiórk?  tornistrów i przyborów szkolnych. Gor?co prosimy naszych parafian o aktywne w??czenie si? do tej akcji. Pomo?e ona dzieciom z najubo?szych rodzin naszej parafii przygotowa? si? do rozpocz?cia roku szkolnego. Na ten cel mo?emy te? z?o?y? ofiar? do puszki Caritas. Dzi?kujemy za okazan? pomoc.

3.      Jutro,  19 sierpnia po Mszy ?w. wieczorowej odb?dzie si? spotkanie z m?odzie?? wyje?d?aj?c? na Exodus M?odych do Zwierzy?ca.  

4.      W przysz?? niedziel?, 25 sierpnia w naszej parafii Do?ynki Powiatowo - Gminne w parku miejskim w Józefowie.  W programie: godz. 12.00 – korowód grup wie?cowych i ich prezentacja,  powitanie go?ci i uczestników, wyst?pienie Starosty Bi?gorajskiego,            o godz. 13.00 – uroczysta Msza ?wi?ta, a po niej wyst?pienia okoliczno?ciowe, pocz?stunek kuchni regionalnej i inne atrakcje.

5.      Legion Maryi organizuje w dniach 13 i 14 wrze?nia br. pielgrzymk? do Cz?stochowy. Zapisy wszystkich ch?tnych przyjmujemy w zakrystii.

6.      Ofiary na ko?ció? -   bezim. z ul. Ko?ciuszki, bezim. z Majdanu Nepryskiego, p. Jerzy Pardus z Warszawy, Serdeczne „Bóg zap?a?”.

7.      Mieszka?com ul. ?ródlanej  dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 9  osób. Kolejka przechodzi na mieszka?ców ul.

8.      Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj D?o?" informuje, ?e w przysz?? niedziel?, 25 sierpnia w godz. 10.00 - 15.00 zostanie zorganizowana w Zak?adzie Rehabilitacji tzw. "bia?a niedziela". Szczegó?y na tablicy og?osze?.

9.      Modlitwa.

 

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Dariusz Biszczanik, kaw. z Nowin, par. ?w. Tomasza Ap. w Majdanie Sopockim i Angelika Monika Buczkowska, panna z Majdanu Nepryskiego, par. tutejszej - zapowied? II.

- Zbigniew Kazimierz Cisek, kaw. z Rakszawy, par. NMP Matki Ko?cio?a i Mariola Soba?, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony