XIX Niedziela Zwyk?a 11.08.2013 r.

1.      Dzisiaj po sumie zebranie Legionu Maryi - auksyliatorów w sali parafialnej. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      We wtorek, 13 sierpnia o godz. 18.00 Wielka Nowenna Fatimska.

3.      W ?rod?, 14 sierpnia wspomnienie ?w. Maksymiliana Marii Kolbego, dzie? modlitw za pomordowanych w obozach, wi?zieniach i ?agrach.

4.      W czwartek, 15 sierpnia uroczysto?? Wniebowzi?cia NMP – Matki Bo?ej Zielnej. Porz?dek Mszy ?w. niedzielny.  Na wszystkich Mszach ?w. b?ogos?awienie zió? i kwiatów. Istnieje mo?liwo?? uzyskania odpustu zupe?nego zwi?zanego z trwaj?cym Rokiem Wiary. O godz. 9.30 zostanie odprawiona  Msza ?w. w intencji Cz?onków Rycerstwa Niepokalanej.

5.      W przysz?? niedziel?, 18 sierpnia po ka?dej Mszy ?w. Caritas naszej Parafii, po raz kolejny, organizuje akcj? „Tornister pe?en u?miechów”. Wolontariusze Caritas b?d? prowadzi? zbiórk?  tornistrów, przyborów szkolnych, takich, jak: zeszyty, piórniki, kredki, d?ugopisy, bloki rysunkowe i przybory geometryczne. W zwi?zku z powy?szym gor?co prosimy naszych parafian o aktywne w??czenie si? do tej akcji. Pomo?e ona dzieciom z najubo?szych rodzin naszej parafii przygotowa? si? do rozpocz?cia roku szkolnego. Z góry dzi?kujemy za okazan? pomoc.

6.      W dniach 20 -23 sierpnia br. organizowany jest dla m?odzie?y wyjazd do Zwierzy?ca na EXODUS  M?ODYCH. Koszt 50 z?. Bli?sze informacje i zapisy u ks. Andrzeja.

7.      Mieszka?com z ul. ?ródlanej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 7 osób.

8.      Ofiara na ko?ció?: P. Grochowiczowie z Lublina - 400 z?, –Serdeczne „Bóg zap?a?”.

9.      Pomoc Ko?cio?owi w Potrzebie - podzi?kowanie. /odczyta?/

10.   Dzisiejsza niedziela jest ostatni? z ks. Piotrem. Pragniemy zatem wyrazi? wdzi?czno?? ks. Piotrowi za 5-letni? prac? w naszej parafii.       Prowadzi? Oaz? m?odzie?y, nauki przed?lubne,  katechizowa?  w LO  i w Gimnazjach. Zajmowa? si? przygotowaniem m?odzie?y do bierzmowania. Za 5 lat pracy duszpasterskiej i wszelkie dobro wyra?amy nasze podzi?kowanie i ?yczymy wielu ?ask Bo?ych w dalszej pracy duszpasterskiej. Od przysz?ej niedzieli ks. Piotr podejmie prac? kap?a?sk?  w parafii katedralnej w Zamo?ciu.

11. Modlitwa.

 

 

 

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Robert Naklicki, kaw. i Katarzyna Radziszewska, panna,  oboje z Józefowa  par. tutejszej – zapowied? II.

- Mateusz B?dziuch, kaw. z Hedwi?yna, par. ?w. Jadwigi i Aleksandra Nie?cior, panna z Majdanu Nepryskiego, par. tutejszej - zapowied? II.

- Przemys?aw Lal, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Katarzyna Joanna Olejnik, panna z Ciecierzyna, par. Dys - zapowied? II.

- Dariusz Biszczanik, kaw. z Nowin, par. ?w. Tomasza Ap. w Majdanie Sopockim                      i Angelika Monika Buczkowska, panna z Majdanu Nepryskiego, par. tutejszej - zapowied? I.

- Zbigniew Kazimierz Cisek, kaw. z Rakszawy, par. NMP Matki Ko?cio?a i Mariola Soba?, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony