XVIII Niedziela Zwyk?a 04.08.2013 r.

 

1.      Dzisiaj  z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu lipcu..

2.      Dzisiaj  w Górecku Ko?cielnym XVIII Festiwal Pie?ni Maryjnej. Organizatorzy zapraszaj?.

3.      We wtorek, 06 sierpnia ?wi?to Przemienienia Pa?skiego. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. w Stanis?awowie o godz. 11.00.   Odpust w parafii Tereszpol.

4.      W przysz?? niedziel?, 11 sierpnia na Mszy ?w. o godz. 11.00 wyrazimy wdzi?czno?? ks. Piotrowi Brodziakowi za 5 lat pracy w naszej parafii w zwi?zku z otrzyman? nominacj? do parafii Katedralnej w Zamo?ciu.

5.      W dniach 20 -23 sierpnia br. organizowany jest dla m?odzie?y wyjazd do Zwierzy?ca na EXODUS  M?ODYCH. Koszt 50 z?. Bli?sze informacje i zapisy u ks. Andrzeja.

6.      Naszym parafianom dzi?kujemy za go?cin? udzielon? pielgrzymom, a mieszka?com         D?ugiego K?tu za pocz?stunek na trasie.

7.      Mieszka?com z ul. Le?nej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 7 osób. Kolejka przechodzi na mieszka?ców ul. ?ródlanej.

8.      W ubieg?ym tygodniu zosta?y usuni?te dwa drzewa na cmentarzu grzebalnym oraz zosta?y wykonane ci?cia piel?gnacyjne dwóch drzew na placu przyko?cielnym. Prace wykona?a firma KAMAL z Garwolina. Dzi?kujemy pracownikom Zak?adu Us?ug Le?nych p. Piotra Kuli z Borowiny za pomoc w uprz?tni?ciu ga??zi z placu przyko?cielnego, a firmie pogrzebowej SURMA za uprz?tni?cie drzew z cmentarza grzebalnego.  

9.      Og?oszenie o zbiórce zu?ytego sprz?tu: /Zbiórka zu?ytego sprz?tu elektronicznego i elektrycznego dnia 07 sierpnia, ?roda w godz. od 12.00 do 18.30 na placu przed bram? wej?ciow? na teren przyko?cielny. W Stanis?awowie w tym samym dniu w godz. od 12.00 do 16.00 przy bramie wej?ciowej na teren przyko?cielny/.

10.  Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

   -- Maciej Kolasi?ski, kaw. i Anna Dzida, panna, oboje z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? II

       - Robert Naklicki, kaw. i Katarzyna Radziszewska, panna,  oboje z Józefowa  par. tutejszej – zapowied? I.

       - Mateusz B?dziuch, kaw. z Hedwi?yna, par. ?w. Jadwigi i Aleksandra Nie?cior, panna z Majdanu Nepryskiego, par. tutejszej - zapowied? I.

       - Przemys?aw Lal, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Katarzyna Joanna Olejnik, panna z Ciecierzyna, par. Dys - zapowied? I. 

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony