XV Niedziela Zwyk?a - 14.07.2013 r.

 

1.      Dzisiaj po sumie zebranie Legionu Maryi auksyliatorów w sali parafialnej. Taca na WSD. Ofiarodawcom sk?adamy serdeczne „Bóg zap?a?”.

2.      We wtorek, 16 lipca – wspomnienie NMP z Góry Karmel. W sanktuarium Maryjnym w Tomaszowie Lubelskim 7 Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin.

3.      W przysz?? niedziel?, 21 lipca po ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awie?stwo kierowców i po?wi?cenie pojazdów mechanicznych z racji wspomnienia ?w. Krzysztofa, patrona kierowców i podró?nych. ?wi?to to przypada w czwartek,  25 lipca. Przy tej okazji mo?emy z?o?y? ofiar? na  ?rodki transportu dla polskich misjonarzy.

4.      Do  21 lipca przyjmujemy zapisy na XXXI Piesz? Pielgrzymk? z Zamo?cia na Jasn? Gór?.   Wpisowe wynosi  100 z?. Szczegó?y dla zainteresowanych podajemy w kancelarii parafialnej.

5.      Mieszka?com ul. Le?nej dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 9 osób.

6.      Ofiary na  ko?ció?:  bezim. z ul. Romanowskiego , p. Maria i Corelli ?wieca z Borowiny - , Serdeczne „Bóg zap?a?”.  

7.      MOK w Józefowie zaprasza na koncert Zespo?u Folklorystycznego MOMAVALI             z Gruzji w sobot?, 20 lipca o godz. 17.00 na Scenie Plenerowej w Rynku.

8.      Zmar? ?p. +Józef Nie?cior z Siedlisk. Pogrzeb dzisiaj o godz. 12.30 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

9.      Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I       P R Z E D ? L U N E

 

- Micha? Wójtowicz, kaw. z Majdanu Sopockiego, par. tamtejszej i Magdalena Buczkowska, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? II.

- Marcin W?adys?aw Watrak, kaw. z Oseredka, par. Majdan Sopocki i Ewa Jolanta Najda, panna z D?ugiego K?tu, para. tutejszej - zapowied? II.

- Bartosz Edgar Ostasz, kaw. z Józefowa i Marzena Mazur, panna z Hamerni, oboje par. tutejszej - zapowied? I.

- ?ukasz Bil, kaw. ze Stanis?awowa, par. tutejszej i Anna Ga?an, panna z Grabnika, par. Zes?ania Ducha ?w. w Krasnobrodzie - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony