XI Niedziela Zwyk?a - 16.06.2013 r.

 

1.      Dzisiaj po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      W pi?tek, 21 czerwca o godz. 18.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sól i olej.

3.      Mieszka?ców ul. Le?nej prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?. W dniu wczorajszym po raz kolejny z ul. Zielonej nie by?o nikogo.

4.      Ofiary na k-ó?: bezim. z ul. Ko?ciuszki , Bóg zap?a?.

5.      Proboszcz Parafii ?ukowa i Wójt Gminy ?ukowa serdecznie zapraszaj? na uroczysto?? religijno-patriotyczn? z okazji 69. Rocznicy Najwi?kszej Bitwy Partyzanckiej w Polsce, która odb?dzie si? w przysz?? niedziel?, 23 czerwca 2013r. obok cmentarza partyzanckiego w Osuchach. Szczegó?y na tablicy og?osze?.

6.      Zmar? ?.p.+ Stanis?aw Garbiec z Hamerni. Pogrzeb we wtorek, 18 czerwca                         o godz. 10.00 - wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

7.      Modlitwa.  

 

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

 

- Mateusz Mart, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Agnieszka ?okaj, panna z Tarnowoli, par. ?w. Stanis?awa BM w Górecku Ko?cielnym - zapowied? I. 

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony